کجا پرندگان با هم زندگی می کنند؟ استرالیایی ها در پرت کردن به دنبال یافتن اطلاعات هستند

ImageCreditDavid موریس اسمیت برای نیویورک TimesSectionsSkip به contentSkip به سایت indexWhether Birds Flock Together استرالیایی ها در پرت کردن برای کمک به یافتن Kate Brandis یک محقق استرالیایی به عموم مردم برای کمک به ردیابی پرندگان آبزرور خود را به عنوان تالاب کشور از بین می برد CreditDavid موریس اسمیت برای نیویورک تایمز پشتیبانی شده توسط لیویا آلبیک RipkaMarch 21 2018SYDNEY استرالیا یک روز در آوریل 2016 کیت برندیس یک پاکت فرسوده فرستاده شده از او را از حومه سیدنی افتتاح کرد به جای یک نامه در داخل او پاهای یک استرالیایی