چین به عنوان رئیس بانک مرکزی چین نامیده می شود

پشتیبانی شده توسط BusinessDailyChina به نام Yi Gang به عنوان مدیر کل بانک مرکزی KEITH BRADSHERMARCH 18 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoYi معاون بانک مرکزی بانک مرکزی چین در واشنگتن در سال 2014 اقتصاددان تحصیل کرده آمریکایی قرار است موفق شود ژو Xiaochuan، مدیر بانک مرکزی کره