پناهگاه ها شمار زیادی از زنان افغان را ذخیره کرده اند. پس چرا آنها می ترسند؟

پشتیبانی شده توسط آسیا PacificShelters موجب صرفه جویی در تعداد بی شماری از زنان افغان شده است. چرا آنها از ANDREW E KRAMERMARCH 17 2018 ادامه می دهند. ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی Magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum HeadlineBalancer initialize PhotoAmong زنان که زنان برای زنان افغان کمک کرده اند، مرکز گل Meena است که با یک تبر بسیار مورد حمله قرار گرفت و احتمالا توسط برادرش CreditJ