پس از آنکه پوتین به یهودیان اشاره کرد، دموکرات ها به دنبال فرار از روس ها هستند

پشتیبانی شده توسط سیاستگذاران پس از پوتین از دموکراتهای یهودیان تقلید می کند تا روس ها را صادر کنند. نیکلاس فاندوس و ماته لوکومورامیک 12، 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی داستان بزرگ پنجره بزرگنمایی getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story