پروفیل در علم: دیوید ریش از تاریخ انسانی تاریخچه استخوان استخراج شده است

Cover PhotoJonas Oppenheimer یک تکنسین در آزمایشگاه دیوید رایش یک ژنتیک در هاروارد sandblasts یک قطعه جمجمه باستان برای پیدا کردن حلزون گوش یا گوش داخلی منطقه قابل قبول برای حفظ DNA کاندیداها کایانا Szymczak برای نیویورک تایمز دیوید رایش Unearths تاریخچه بشر استخراج شده در استخوان ژنتیک در هاروارد دانشکده پزشکی DNA از بیش از 900 نفر از مردم باستان را بازیابی کرده است. یافته های او ردیابی مهاجرت های ماقبل تاریخ گونه های ما را در پروفایل ScienceByCARL ZIMMERMARCH 20 2018if magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 window magnum headlineBalan