نقش فیس بوک در سوءاستفاده از اطلاعات خاموش شدن طوفان در دو قاره

پشتیبانی شده توسط US S فیس بوک در نقش سوءاستفاده از داده ها، خاموش شدن طوفان در دو قاره را در بر می گیرد. MATTHEW ROSENBERG و SHEERA FRENKELMARCH 18 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue reading main window storyframe magnum magnuf getFlags indexOf headlineBalancer 0 window magnum headlineBalancer window magnum headlineBalancer initialize window magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document