نتایج میانمار: "هیچ تمایز قومی یا نسل کشی در کشور ما"

پشتیبانی شده توسط آسیا PacificMyanmar رد سازمان ملل متحد نتیجه خالی شدن قومی یا نسل کشی در کشور ما توسط HANNAH BEECH و SAW NANGMARCH 14 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی صفحه اصلی مقدمه پنجره بزرگنمایی getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var stor