مجله شفیلد: چای سمی و دیگر قصه ها از جنگ درخت انگلیسی

تبلیغات در یاهو مسنجر توسط Sheffield JournalToxic Tea و سایر تئاتها از جنگل انگلیسی WarImageAn با پرچم و روبان در Sheffield انگلستان مبارزین در شهر تاکتیک های هوشمندانه ای را برای نگه داشتن درختان قرن گذشته از تیغ CreditJosé Sarmento Matos برای نیویورک TimesBy استفان CastleMarch 13 2018SHEFFIELD انگلستان سه مرد در خیابان خارج از خانه او آنجا بودند تا یکی از درختانی که او دوست دارد را از بین ببرد اما سو وونوین آنها را نوشیدنی دو عدد و یک نوشیدنی پرتقال را به او داد.