فیس بوک بلوک انگلستان اول، یک گروه ضد مسلمین عقب مانده توسط ترامپ

پشتیبانی شده توسط BlocksWorldFacebook بریتانیا اولین گروه موثر ضد مسلمین بر اساس TrumpBy NIRAJ CHOKSHIMARCH 14 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var document document getElem