سوزن دمنده ادعا می کند که Data Mining رفته رأی دهی Brexit

پشتیبانی شده توسط EuropeCambridge Analytica سیل دمنده ادعا می کند داده کاوی سقوط Brexit VoteBy ELLEN BARRYMARCH 27 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize VideoLONDON The کریستوفر ویلی، دمنده سحابی، روز سه شنبه سه و نیم ساعت در اتاق بازداشتی از قانونگذاران انگلیس دستگیر شد