سقوط هلیکوپتر در ریف حصار بزرگ 2 مسافر آمریکایی را می کشد

پشتیبانی شده توسط استرالیا هلیکوپتر سقوط در حوضه بزرگ ریف کشتن 2 مسافر آمریکایی با JACQUELINE WILLIAMSMARCH 22 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره داستان اصلی magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize SYDNEY استرالیا دو مسافر آمریکایی در روز چهارشنبه کشته شدند، هنگامی که هلی کوپتر خود را در نزدیکی یک سایت بازدید مرجانی در ریف غرق شد و نه