سران سفیر کره شمالی برای سوئد در میان سخنرانی در مورد جلسه تامپ-کیم

پشتیبانی شده توسط Asia PacificNorth سران فرستاده کره ای برای سوئد در امتداد گمانه زنی درباره Trump Kim MeetingBy GERRY MULLANYMARCH 15 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان magnum magnum window getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد fragment storyHeader var html header header headMedia mediaActionOverlay supportedBy var story document ge