رهبر اسلوونیایی پس از پایان دادگاه بلوک پروژه اصلی ریلی را ترک کرد

پشتیبانی شده توسط LeaderEuropeSlovenian ترک پس از بلوک دادگاه بلوک پروژه ریل کلیدی BARBARA SURKMARCH 15 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var fragment fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story سند getElementById story var