رسانه های روسی اخبار پس از تصمیم گیری در مورد آزار و اذیت، پارلمان را متوقف می کنند

پشتیبانی شده توسط NewsEuropeRussian News ها مجله Boycott بعد از اتخاذ تصمیمات اتخاذ شده OLEG MATSNEVMARCH 22 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره بزرگنمایی magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه تولید کننده عکس با Dozhd تلویزیون دریای ژوک چپ و یک خبرنگار با سرویس بی بی سی فارسی روسیه فریدا روستامووا متهم به قانونگذار لئونید الاولتسکی از آزار جنسی