تبدیل قلوه سنگ از اخراج تودهای چین به اعتراض به هنر

پشتیبانی شده توسط Asia PacificTurning Rubble از تخلیه توده چین به اعتراض ArtBy JAVIER C HERN?NDEZMARCH 10 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی Magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer PhotoYang Qian را با تاسیسات خود در یک گالری هنری در پکن آغاز می کند. از اشیاء از محله های مهاجر تخریب شده استفاده کرده است تا تصویری را که او به نام LD