او ارتش شوروی را برای زندگی 35 ساله ترک کرد. حالا او روسیه را به عقب می اندازد

پشتیبانی شده توسط Asia PacificHe ارتش شوروی سابق برای زندگی افغانستان 35 سال پیش از بازگشت روسها باز میگردد ANDREW E KramerMARCH 24 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی Magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize عکس ارتش افغانستان همچنان شهر کندز را از جمله این پایگاه در باالی هیسار نگه می دارد اما طالبان در اطراف CreditJim Huylebroek برای The