امانوئل مكرون به پاسخ فرانسوی به پوپولیسم قدرتمند تبدیل می شود

پشتیبانی شده توسط EuropeEmmanuel Macron به France پاسخ به PopulismBrothermanBy ADAM NOSSITERMARCH 22 2018 Continue reading main storyShare این صفحه ادامه مطلب خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize عکس National Assembly در پاریس روابط همزیستی میان رئیس جمهور امانوئل ماکرون و مجلس قانونگذاری در تصویر او، نشانه ای امیدوار به بسیاری از سو